Aby w pełni korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na wykorzystywanie cookies [więcej]     ODMOWA   ZGODA

TDK - Portret XXII

Marek Joachimiak / 2017-07-03

Serdecznie zapraszam do udziału w XXII Ogólnopolskim Konkursie Fotografii

Początek imprezy: 2017-07-03 11:15     Zakończenie imprezy: 2017-09-21 00:00     ZAKOŃCZONA
Lokalizacja: Trzcianecki Dom Kultury

REGULAMIN

 1. W KONKURSIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ WSZYSCY FOTOGRAFUJĄCY.
 1. Każdy autor może nadesłać dowolną ilość prac w formacie od 20x30cm do 40x50cm
  w dowolnej technice.
 1. Opłatę za uczestnictwo w wysokości 40 zł należy przesłać na konto Trzcianeckiego Domu Kultury: Bank Polska Kasa Opieki S. A.- PEKAO S.A. O/Trzcianka nr: 02 12403741 11110000 44572600, kopię dowodu wpłaty prosimy przesłać razem ze zdjęciami i kartą zgłoszenia.
 2. Prace należy nadsyłać niepodklejone, w płaskich, sztywnych opakowaniach.
 1. Na odwrocie każdego fotogramu należy podać czytelnie imię i nazwisko autora, adres oraz tytuł pracy.
 1. Organizatorzy traktować będą prace z największą starannością , jednak nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia prac w czasie przesyłki.
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników konkursu, w prasie, TV i w katalogu imprezy.
 1. Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez Jury, w skład którego wejdą artyści fotograficy-członkowie ZPAF, krytycy sztuki i przedstawiciele organizatorów.
 1. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i wyróżnione. Przewiduje się następujące nagrody:
  I nagroda 2000zł, II nagroda 1600zł, III nagroda 1200zł. Jury przysługuje prawo innego podziału nagród.
 1. Nagrody zostaną wręczone podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w Trzcianeckim Domu Kultury. W uzasadnionych przypadkach laureat może wydelegować osobę go reprezentującą, o czym powinien powiadomić organizatorów na piśmie.
 1. Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatorów.
 1. Każdy z uczestników konkursu otrzyma informację o wyniku obrad Jury oraz katalog.
 1. Wystawa pokonkursowa prezentowana będzie w Trzcianeckim Domu Kultury, a następnie w innych galeriach na terenie kraju.
 1. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu, oraz akceptacją na przetwarzanie danych osobowych w publikacjach traktujących o konkursie.
 1. Ostateczną instancją decydującą o interpretacji regulaminu są organizatorzy.
 1. Terminarz konkursu :

- nadsyłanie prac do 21.09.2017r. (decyduje data stempla pocztowego)

- ocena Jury do 16.10.2017r.

- powiadomienie do 31.10.2017r.

- otwarcie wystawy 1.12.2017r.

- zwrot prac do 30.06.2018r.

 1. Prace przygotowane na konkurs prosimy nadsyłać na adres: Trzcianecki Dom Kultury, ul. Broniewskiego, 7 64-980 Trzcianka
 1. Wszystkich zainteresowanych konkursem zapraszamy na stronę internetową: www.portret.trzcianka.com.pl

W pilnych sprawach można kontaktować się telefonicznie z komisarzem konkursu:

Trzcianecki Dom Kultury, tel. 67 216 20 16 lub w godz. wieczornych 663 966 377

 

 

                                                                                                          Komisarz konkursu

                                                                                                                Henryk Król

Treść artykułu...
PS. pamiętaj aby style czcionek używać ostrożnie - to jest artykuł a nie finezyjna ulotka...
Możesz również wkleić tekst np. z dokumentu Word (ale raczej i tak zajdzie konieczność formatowania).
Linki są automatycznie wykrywane i formatowane.