Aby w pełni korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na wykorzystywanie cookies [więcej]     ODMOWA   ZGODA

Szkolenia i staże dla niepełnosprawnych

Fundacja Społeczna / 2016-08-03

W ramach projektu oferujemy: - płatny 4-miesięczny staż zawodowy (stypendium 1400 zł miesięcznie netto), - szkolenia z kompetencji miękkich, - pomoc w planowaniu kariery i znalezieniu pracy, - kompleksowe pośrednictwo pracy, - wysokiej jakości bezpłatne kursy zawodowe, - zwrot kosztów dojazdu i wyżywienie, - materiały szkoleniowe.

Chcemy pracować! – projekt aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Projekt skierowany jest do:

- osób z niepełnosprawnościami,

- zamieszkałych na terenie powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego, złotowskiego, gnieźnieńskiego,

- bezrobotnych lub biernych zawodowo,

- osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej.

 

W ramach projektu oferujemy:

- płatny 4-miesięczny staż zawodowy (stypendium 1400 zł miesięcznie netto),

- szkolenia z kompetencji miękkich,

- pomoc w planowaniu kariery i znalezieniu pracy,

- kompleksowe pośrednictwo pracy,

- wysokiej jakości bezpłatne kursy zawodowe,

- zwrot kosztów dojazdu i wyżywienie,

- materiały szkoleniowe.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

 

Jeżeli jesteś zainteresowany uczestnictwem w projekcie, skontaktuj się z nami:

- telefonicznie: 537 597 666

- mailowo: projekty.wlkp@fundacja-spoleczna.pl

- osobiście; Poznań, ul. Sieradzka 4c

 

Projekt współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego